Staff

Executive Committee

Chair:

  • Wei Dong

Members:

  • Ziqi Yun
  • Qian Li
  • Yunxue Fu
  • Peili Wang